Murowanka

Murowanka to niewielki parterowy budynek zbudowany w 1903 roku z czerwonej cegły licówki tzw. “garncówki”. Jej dach dawniej był pokryty czerwoną dachówką. Wewnątrz znajdowała się tylko jedna duża izba lekcyjna oraz trzy małe pokoje, co najmniej na początku istnienia szkoły wykorzystywane na kancelarię szkolną i mieszkanie nauczycieli.

Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy